สมบัติของธาตุและสารประกอบ

Myfriendkme.com

แบบฝึกหัด

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์

 

1. สารประกอบคลอไรด์และออกไซค์ของเลริลเลียมและซิลิคอนมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพราเหตุใดจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของ BeCl 2 กับ BeO และ SiO 2 กับ SiCl 4จึงแตกต่างกันมาก

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. จงเปรียบเทียบสมบัติธาตุ และสารประกอบของธาตุหมู่ IA และหมู่ IIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. AและB เป็นธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันกับลิเทียมและแคลเซียมตามลำดับจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่างธาตุ AและB กับน้ำ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. จงบอกสมบัติของธาตุ แทรนซิซันที่แตกต่างจากโลหะหมู่ IA และ IIA ในคาบเดียวกัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. เพราะเหตุใดธาตุแทรนซิซันจึงเกิดสารประกอบ ที่มีองค์ประกอบเหมือนกันได้หลายชนิด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. ปฏิกิริยาฟิวซันและปฏิกิริยาฟิชชันแตกต่างกันอย่างไร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. เพราะเหตุใดธาตุซิลิคอนจึงมีจุดหลอมเหลวสูงเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับธาตุอื่นในคาบเดียวกัน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

สาร

จุดหลอมเหลว

จุดเดือด

BeCl 2

405

520

BeO

2530

ประมาณ3900

SiCl 4

-68

57.57

SiO 2

1723

2230