ธาตุสังกะสี

สังกะสีเป็นโลหะสีขาวเงินเป็นมันวาว สังกะสีพบในรูปของแร่หลายชนิด คือ แร่เฮมิมอไฟต์

[Zn4(Si2O7)(OH) 2•H2O] แร่สมิตซอไนต์ (ZnCO3) แร่ซิงค์ไคต์ (ZnO) และแร่

สฟาเลอไรต์ (ZnS)

การเตรียม เตรียมได้โดยการถลุงแร่สฟาเลอไรต์ (ZnS) และแร่สมิตซอไนต์ (ZnCO3) ขั้นแรกของ

การถลุงคือ เปลี่ยนแร่ทั้งสองให้อยู่ในรูปของซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ

2ZnS(s) + 3O2 (g) --- เผา---> 2ZnO(s) + 2SO2 (g)

ZnCO3(s) --- เผา ---> ZnO(s) + CO2 (g)

จากนั้นให้ ZnO ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนจะได้สังกะสี (Zn) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ

ก๊าซ CO ที่เกิดขึ้นก็สามารถทำปฏิกิริยากับ ZnO ได้ Zn เช่นเดียวกัน

ZnO(s) + C(s) ----> Zn(s) + CO(g)

ZnO(s) + CO(g) ----> Zn(s) + CO(g)

ประโยชน ใช้ชุบโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ใช้ชุบแผ่นเหล็กเพื่อมุงหลังคาบ้าน ทำถังบรรจุน้ำใช้ทำกล่องในถ่านไฟฉายซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วลบ (แอโนด) ใช้ทำโลหะผสม เช่นทองเหลือง (ทองแดง +สังกะสี) ซิงค์ออกไซด์ใช้ในการเตรียมสี ใช้เป็นตัวเร่งในการผลิตยางรถยนต์ ซิงค์คลอไรด์ใช้รักษาเนื้อไม้ให้คงทน เอ็นไซม์และฮอร์โมนบางชนิดมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ เช่น ฮอร์โมนอินซูลิน เอ็นไซม์ที่ช่วยย่อยและสังเคราะห์โปรตีน ถ้าร่างกายขาดสังกะสีจะทำให้ผิวหยาบกร้าน เป็นโรคเหน็บชา ตับแข็ง ท้องโต และเจริญเติบโตช้า