ธาตุไอโอดีน

ไอโอดีนเป็นอโลหะอยู่ในหมู่ที่ VIIA มีกระจายอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น ในหิน ในดิน ในน้ำเกลือใต้ดิน ในทะเลมีไอโอดีนประมาณ 0.05 ppm นอกจากนี้ในแร่หลายชนิดก็มีไอโอดีนโดยอยู่ในรูปของสารประกอบ เช่น โซเดียมไอโดเดต (NaIO3) แคลเซียมไอโอเดต (Ca(IO3) 2) ไอโอดีนยังพบในสาหร่ายทะเลบางชนิดโดยเฉพาะสาหร่ายสีน้ำตาล แหล่งไอโอดีนที่สำคัญที่สุดในโลกคือ แหล่งโซเดียมไนเตรต ในประเทศชิลี แต่ไนเตรตมีไอโอดีนตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ถึง 0.3 โดยมวล ไอโอดีนที่พบในแหล่งนี้อยู่ในรูปของแคลเซียมไอโอเดต (Ca(IO3) 2) และบางส่วนอยู่ในรูปของสารประกอบผสมของโซเดียมไอโอเดต(NaIO3) และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)

ประโยชน์

ทิงเจอร์ไอโอดีนซึ่งได้จากละลายไอโอดีนในเอทานอลใช้ใส่แผลสดเพื่อฆ่าเชื้อโรคซิล

เวอร์ไอโอไดด์ (Agl) ใช้ในกิจการภาพถ่าย ร่างกายจำเป็นต้องได้รับไอโอดีน โดยปกติจะไดรับจากการบริโภคพืชหรือสัตว์ทะเล เนื่องจากไอโอไดด์ไอออนเป็นส่วนประกอบของโฮร์โมนไทรอกซินในต่อมไทรอยด์ ซึ่งควบคุมเมตโบลิซึมของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคคอพอก เพราะการขยายตัวของต่อมไธรอยด์ เนื่องจากทำหน้าที่มากเกินไป เพื่อป้องกันการขาดธาตุไอโอดีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้บริโภคเกลือสมุทรหรืออาหารทะเลหรือบริโภคน้อย ได้มีการผสมโซเดียมไอโอไดด์ (NaI) โพแทสเซียมไอโอดีน (KI) กับเกลือสินเธาว์ธาตุเพื่อใช้บริโภคเพื่อเพิ่มไอโอไดด์ไอออน