ธาตุแคลเซียม

            เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เปน Caมีเลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะ หนักประเภทอะคาไลที่มีสีเทาอ่อน มันถูกใช้เป็นสารรีดิวซิ่งเอเยนต์ในการสกัดธาตุ ทอเรียมเซอร์ โคเนียม และยูเรเนียม แคลเซียมอยู่ในกลุ่ม 50 ธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลก มันมีความสำคัญต่อ สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ
ชื่อธาตุ calcium มาจากคำลาติน calx แปลว่าปูนดิบ (lime)

           [วิชาเคมีสมัยก่อน เรียกสารที่มีสมบัติอโลหะทุกชนิดที่ไม่ละลายน้ำและไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการเผาว่า earth. ปูนดิบ (lime) และ magnesia แสดงปฏิกิริยาของด่าง จึงเรียกสารทั้งสองว่า alkaline earths ปัจจุบันนี้คำว่า alkaline earths หมายถึงธาตุที่อยู่ในหมู่ IIA ของตารางธาตุ แคลเซียมเป็น ธาตุใหม่ IIA ที่ใช้ประโยชน์มากที่สุด และใช้ในปริมาณมากที่สุดด้วย v]

การค้นพบ
แคลเซียมพร้อมทั้งสตรอนเซียม (Sr) และแบเรียม (Ba) เตรียมได้เป็นครั้งแรกโดย Davy ในปี ค.ศ. 1808 จากการนำเกลือคลอไรด์เหลวมาแยกสลายด้วยไฟฟ้า (electrolysis)
แหล่งที่พบ ไม่พบในรูปของธาตุอิสระ แคลเซียมในรูปของสารประกอบมีกระจายมั่วไป โลหะแคลเซียมมีปริมาณมากเป็นลำดับ 5 ของธาตุทั้งหมดในเปลือกโลกของเรา (3.64 %)

ประโยชน์

แคลเซียมเป็นโลหะที่มีราคาถูกที่สุดในบรรดาโลหะในหมู่ IIA แต่แพงกว่า Na มาก อย่างไรก็ตาม Ca ก็ใช้ประโยชน์มากมาย เช่น
1. ใช้ทำโลหะเจือกับ Al, Pb และ Cu
2. ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยการเกิดไนไตรด์ (nitrides) และคาร์ไบด์ (carbides) กับแร่ที่มี N และ C เป็นองค์ประกอบ
3. เป็นตัวออกซิไดซ์สำหรับโลหะเจือหลายชนิด เช่น Cr-Ni, Fe-Ni, Ni-Co, Ni-Co-Fe
4. เป็นตัวรีดิวซ์ในการเตรียมโลหะ Be, Cr, Ha และโลหะ rare earths
5. ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ใช้ดูดน้ำออกจากน้ำมัน แยกไนโตรเจนจากอาร์กอน เป็นต้น

ความเป็นพิษ
แคลเซียมไม่เป็นพิษ เป็นธาตุจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตอันตรายจาก Ca อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเผาหรือ สัมผัสกับตัวออกซิไดซ์แก่ เพราะเกิดไฟไหม้และระเบิดได้