ธาตุอะลูมิเนียม

อลูมิเนียมพบมากในเปลือกโลกประมาณ 7.5%  โดยมวล  ในรูปของสารประกอบ  เช่นบอกไซต์     ไครโอไลต์  โลหะอะลูมิเนียมเตรียมได้จากการหลอมเหลวแร่บอกไซต์แล้วแยกด้วยกระแสไฟฟ้าจะได้โลหะอะลูมิเนียมที่แคโทด  โลหะอะลูมิเนียมมีสีเงิน  มีความหนาแน่นต่ำ  เหนียวและแข็ง  คัดโค้งงอได้  ทุบให้เป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้  นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีมาก

 

                สารประกอบออกไซต์ของอะลูมิเนียมคือ  Al2O3 มีจุดหลอมเหลวสูงมาก  ทนความร้อนสูง  ละลายได้ทั้งในกรดและเบส  ออกไซต์ที่เกิดในธรรมชาติเรียกว่า  คอรันดัม  มีความแข็งมากและมีหลายสี  จึงนิยมทำเครื่องประดับ

 

                สารประกอบซัลเฟตของอะลูมิเนียมที่ตกผลึกร่วมกับโลหะแอลคาไลน์  จะได้ผลึกของอะลัม  (Alum) ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสูตรทั่วไปคือ หรือโดม  M ในที่นี้คือ ไอออนบวกของโลหะ  หรือส่วนสารส้มที่ใช้ตามบ้านคือสารส้มโพแทส  มีสูตร   มีลักษณะเป็นผลึกใส  ใช้มากในกระบวนการผลิตกระดาษและกระบวนการทำน้ำประปา

 

                อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรม  ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า  เครื่องครัว  ของใช้ในบ้าน  ห่ออาหาร  และห่อของใช้  ทำโลหะเจือหลายชนิดที่นำไปเป็นส่วนประกอบของเครื่องบิน  เรือ  รถไฟ  และรถยนต์