กระบี่มือหนึ่ง
 

 โรงเรียนตะพานหิน

คลังความรู้ สสวท scimath
 
 


      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
      ครูบ้านนอกดอทคอม
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ :: มสธ
     โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชตะพานหิน
     กศน.ตะพานหิน
     สถานีตำรวจตะพานหิน
     สำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย
     โทรทัศน์ครู

ว.วชิรเมธี

เพื่อความสวัสดี
แห่งชีวิต

ที่มา ::
ท่าน ว.วชิรเมธี

:: อ่านทั้งหมด ::


 Example
 
 
 
 


 
     


 


เมื่อใครสักคนหนึ่ง ทำผิด ท่านอย่าเพิ่งตำหนิหรือต่อว่าเขา เพราะถ้าท่านเป็นเขาและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้

จะใหญ่ได้ในหมู่คน ต้องทำให้ผู้คนยอมรับ

 
   
 

ชุมนุมชาวยุทธ  
คะแนน เคมี2 ว31224 ม.4/1-4/4 ปีการศึกษา 2561
คะแนน วิชาIS ม.5 ปีการศึกษา 2561

การจัดกลุ่ม ม.4 2/2561  

   แบบฝึกหัดก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2

 แบบฝึกหัดชุด1 แบบฝึกหัด ชุดที่ 2

   แบบฝึกก่อนสอบปลายภาค ม.4 ดาวน์โหลด
  คลิกที่นี่

  แบบทดสอบการเตรียมสารละลาย ฉบับพิเศษ

  เนื้อหาเทอม2 ปริมาณสัมพันธ์ ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง

 

IUPAC หรือ ไอยูแพค สหพันธ์เคมีบริสุทธิ์และประยุกต์สากล
                   ( International Union of Pure and Applied Chemistry )

[ บัตรเข้าชั้นเรียน เทอม 2/2555 ]บัตรเข้าชั้นเรียน

 
     

 

e-book

ตัวอย่าง ชิ้นงาน e-book
เรื่อง สารประกอบคาร์บอน
    
 


 


 :
 

งาน เคมี 1 นักเรียนชั้น ม.4

  แนวโน้มตามหมู่ตามคาบ , ON    
  สมการไอออนิก    
  ความยาวและพลังงานพันธะ     
  รูปร่างโมเลกุล      
 
งาน สารเคมี นักเรียนชั้น ม.4

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี   
  ปิโตรเลียม    
     
     
 

 

         
         
         
 
   
    พันธะเคมี
  พอลิเมอร์
  สมดุลเคมี
  โมล
  สูตรและการเรียกชื่อไอออนิก
  โครงสร้างอะตอม
  เลขออกซิเดชันและแนวโน้มธาตุ
  พลังงานสารประกอบไอออนิก
  การกำหนดตัวแปร
 13 ทักษะ
โมล/ลิตร         โมแลล
คอลลิเกทีฟ
การเขียนสูตรและการเรียกชื่อ
การเตรียมสารละลาย
" ฝึกฝนวิทยายุทธ 1 "  ฝึกฝนวิทยายุทธ 2
  ใบงานตารางธาตุ    หน้า 1    หน้า2

  ฉบับวันวิทยาศาสตร์
  ฉบับปลายฤดูฝน
 ฉบับปิดภาคเรียน
 ตารางธาตุ

 กลอนชื่อธาตุ
 กลอน อัตราฯ สมดุล กรด-เบส

  e - book
   แบบฝึกหัดออนไลน

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล


 


    ชั้น ม.4/1 ปี 52    
    ชั้น ม.4/2 ปี 52
    ชั้น ม.4/3 ปี 52
    ชั้น ม.4/4 ปี 52

 

  
ร.ร.ตะพานหิน
สทศ  
สพฐ
ศูนย์GPA    
 

 

 

 

 

 

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2551
 

สมบัติธาตุและสารประกอบ ม.4/3 ปี 53

  

สมบัติธาตุและสารประกอบ ม.4/1 ปี53

สมบัติธาตุและสารประกอบ ม.4/2 ปี53

 สนับสนุนโด 


ร้านเจี่ยใช้ 056622485
   ขนมเปี๊ยะ ขนมแต่งงาน ถั่วตัด

 

  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 

 โปรแกรม yenka การทดลองเสมือนจริงวิชา เคมี ฟิสิกส์

โปรแกรม camtasia

 
 
 
     
 
ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์  
 
     
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธีรวัช อุดคำมี ; E-mail : jomyuthan@hotmail.com ::
    ยินดีต้อนรับ เข้าสู่   www.kme10.com   เว็บไซต์จอมยุทธ์   เรียบง่าย แต่ ไร้เทียมทาน